מכתבי הערכה

מכתב תודה ממשרד החינוך - אגף ילדים ונוער בסיכון
מכתב הערכה ותודה מבית חולים לניאדו 
 
מכתב הערכה מקואלי
מכתב תודה עמותת אי"ל - מסיכון לתיקון